Singularity and Iran's Election

https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/556-SingularityElection.htm

Sam Ghandchiسام قندچي

 

 

نقطه انفصالي و انتخابات ايران

سام قندچي 

 

يکسال و چهار ماه پيش در چهارم فوريه سال پيش يعني يک روز قبل از آنچه در انتخابات مقدماتي رياست جمهوري در آمريکا، سه شنبه سرنوشت ساز خوانده ميشود، مقاله اي نوشتم تحت عنوان کلينتون-اوباما و ايران (1).   آن روزها هنوز نام اوباما بر سر زبانها نبود و بحران اقتصادي کنوني را نيز در مطبوعات روز، کسي جدي نميگرفت. ولي در عرض کمتر از 6 ماه همه چيز تغيير کرد.  نکته ديگري هم که در آن نوشتار به آن اشاره کردم درک کانديداهاي مختلف از نقطه انفصالي بود.  البته براي درک اهميت نقطه انفصالي بيش از 6 ماه لازم است تا در خبرهاي روز بتوان انعکاس آن را ديد وليکن اهميت استراتژيک آن براي همه ملتهاي کره ارض به مراتب حياتي تر است (2).  

 

نقطه انفصالي يعني نقطه اي با اندازه صفر و جرم بي نهايت. کورزويل ميگويد در سال 2027 کامپيوتر ها با سرعت 10 به توان 19 سي پي اس (يعني محاسبه در ثانيه) از انسان ها جلو ميزنند و تا سال 2045 که نقطه انفصالي مينامد، ديگر انساني که با هوش مصنوعي پيوند نخورده باشد قادر به رقابت نخواهد بود (3).

 

امروز ما در آستانه انتخابات رياست جمهوري در ايران هستيم.  در چند نوشتار اخير بر اين موضوع تأکيد داشتم که سکولاريسم، پيشگيري از جنگ با اسرائيل، و پايان دادن به فضاي امنيتي، سه نکته مرکزي در اين انتخابات هستند. اما از نظر استراتژيک، براي ايران هم همان موضوع نقطه انفصالي مطرح است. منظور من اين است که چه در ايران زندگي کنيم و چه در آمريکا، دنيا امروز چهار سال به نقطه انفصالي نزديک تر است و سؤال اين است که آيا طرح هاي هر کشور، مردم را چهار سال براي مواجه شدن با اين تحول، يعني پيوند خوردن با هوش مصنوعي، آماده تر کرده است.

 

اجازه دهيد از مثالي در دوران آغاز جامعه صنعتي استفاده کنم. ظاهراً استفاده از ماشين بخار امر مهمي تلقي نميشد ولي جوامعي که بهره برداري از آن را آغاز کردند در مدت کوتاهي آنقدر از جوامع ديگر فاصله گرفتند که در مدت کوتاهي توانستند بقيه جهان را در انقياد خود در آورند. وقتي از جلو افتادن کامپيوترها از انسان در عرض پانزده سال صحبت ميکنيم يعني انسانهائيکه متحول شده و آن را از طريق نانوتکنولوژي در خود تعبيه کنند، ديگر از طريق پيوند خوردن با هوش مصنوعي، نوع برتري خواهند بود.

 

اگر زماني نژادپرستان با ادعاي دروغين، سفيدپوستان را نوعي برتر ميناميدند، با چنين تحولي خطر بوجود آمدن دو نوع، برتر و پائين تر، در دنيا واقعي است، همانگونه که در دوراني يک نوع از ميمون ها توانستند به نوع نويني از موجودات يعني انسان تکامل پيدا کنند، در صورتيکه باصطلاح پسر خاله و دختر عموهاي ما، يعني شامپانزه و گوريل، عقب ماندند و هيچگاه تحول پيدا نکردند و در آن دوران تکامل دو نوع برتر و پائين تر واقعي بودند.

 

اين بحث ها موضوع داستانهاي تخيلي صد سال ديگر نيست بلکه موضوعاتي است که جهان در عرض دو دهه ديگر با آنها روبرو خواهد بود. وقتي کامپيوترهاي خانگي 25 سال پيش بوجود آمدند بسياري آن را موضوعي بي اهميت تلقي ميکردند ولي امروز در هيچ کاري نداشتن کامپيوتر قابل تصور نيست، يعني با زندگي اقتصادي و اجتماعي ما پيوند خورده است. تحول بعدي يعني پيوند اين توان فکري با زندگي بيولوژيک ما.

 

اما چرا اين بحث در زمان انتخابات رياست جمهوري در ايران مطرح است. براي اينکه مفهوم ترقي در دنياي کنوني با اين تحول گره خورده است و اگر کانديدائي برنامه براي آينده ايران در نظر دارد، بايستي به اين موضوعات بپردازد و نه آنکه فکر کند در دنياي ابتداي لوتر يا دوران رنسانس يا ابتداي جامعه صنعتي و حتي آغاز دنياي مدرن 150 سال پيش قرار داريم. مهم نيست که از بسياري جوانب، جامعه ايران هنوز به بسياري از تحولات دنياي مدرن نظير سکولاريسم هم نرسيده است، ولي دنيا براي ما صبر نخواهد کرد، و اگر به اين موضوعات نپردازيم نظير بوميان استراليا خواهيم شد و ديگران عاقبت برايمان تصميم خواهند گرفت.

 

در مقالات اخير، تفاوت اصلاح طلبي ارتجاعي و اصلاح طلبي مترقي و نيز مثال آقاي پال کيتينگ (5) در استراليا را بارها متذکر شدم  و توضيح دادم که چرا بنظر من آقاي مهندس حشمت طبرزدي کانديداي مناسبي براي نيروهاي مترقي ايران براي رياست جمهوري هستند (6).

 

البته  آقاي طبرزدي در ياداشتي بازهم آقاي امير انتظام را توصيه کرده اند (7). واقعيت اين است که اکنون ديگر فرصت تعارف نيست و بهتر است نيروهاي مترقي ايران زودتر کمپيني براي آقاي طبرزدي تشکيل دهند و موضوعات آينده نگري را که نيروهاي مترقي را از جريانات واپسگرا تفکيک ميکند و اهميت کليدي براي مردم ايران دارند، به مردم توضيح دهند (8) وگرنه در انتخابات بعدي، دنيا چهار سال ديگر به نقطه انفصالي نزديک تر شده است و سؤال اين است که مردم ما چقدر در آنزمان براي آن نقطه تحول تاريخي آماده شده اند!

 

 

به اميد جمهوري آينده نگر  فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران،

 

سام قندچي، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

16 ارديبهشت 1388

May 6, 2009

 

پانويس ها:

 

1. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/501-Clinton-Obama.htm

2. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/423-Singularity.htm

3. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/487-PayaneMarg.htm

4. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/542-entekhabat.htm

    https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/548-entekhabat2.htm

5. Paul Keating

6. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/554-TabarzadiPresident.htm

7. http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1043.aspx

8. http://sites.google.com/site/futuristparty/

 

----------------------------------------------------------

برگزيده مقالات تئوريک

https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/ShortList.html

 

فهرست مقالات

https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/SelectedArticles.html

 

 

Web ghandchi.com